Policy inzake gebruik van RAFC merken

Huidige richtlijnen bepalen op welke wijze u gebruik kan maken van het logo en de woordmerken van Royal Antwerp Football Club:

Voor commercieel gebruik, zoals het opnemen van onze merkelementen in een product dat te koop wordt aangeboden, is onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vereist. Wij kunnen u vragen te stoppen met het gebruik van onze merkelementen als wij van mening zijn dat uw gebruik in strijd is met deze regels of buiten de toestemming valt die wij u geven.

Dit geldt zowel voor de woordmerken Royal Antwerp Football Club, RAFC, R. Antwerp FC en The Great Old als het logo van de club, of enige afgeleiden daarvan. De club staat het gebruik van de merkelementen (logo/woordmerk) op fysieke goederen niet toe zonder toestemming van de club.

Indien u voor niet-mercantiele doeleinden gebruik wenst te maken van de merkelementen van de club dient u zich aan volgende richtlijnen te houden:

  • Gebruik onze merkelementen niet om samenwerkingsverbanden (sponsoring, ondersteuning, etc…) te suggereren die niet bestaan;
  • Gebruik onze merknaam niet in combinatie met die van u;
  • Gebruik onze merkelementen (woord/beeld) steeds met respect en goed fatsoen in overeenstemming met de normen en waarden die redelijkerwijs geassocieerd worden met een toonaangevende topsportclub; breng ons merk op geen enkele wijze in verband met omstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks aanzetten tot geweld, discriminatie, pornografie of enige andere illegale of oneerbare activiteiten;
  • Gebruik onze merkelementen in het algemeen niet op een wijze die de club in discrediet brengt, dan wel inbreuk op de rechten van anderen maakt;
  • Gebruik onze naam niet in titels van uw blog, boek of website;

Het enige officiële logo en merknaam van de club is het logo en merknaam dat u hier kan downloaden. Gebruik van het logo is enkel toegestaan indien dit op geen enkele wijze wordt bewerkt, of aangepast, in kleur, vorm, inhoud of op enige andere wijze.

Dit beleid kan op elk gewenst moment door Royal Antwerp Football Club op eenzijdige wijze worden herzien.