1880
Heden

Historiek en evolutie

Samen met clubarchivaris Dirk Willockx werkte het marketing team aan een document dat de volledige geschiedenis van de verschillende clublogo’s in kaart bracht. We doken in ons archief en ontdekten dankzij vele oude documenten en tickets een zeer rijke en verrassende evolutie.

Download identity guide

Onofficiële logo's

Naast de officiële logo’s die door de club gebruikt werden, circuleerden er de voorbije decennia ook heel wat onofficiële logo’s. Dit zijn clublogo’s die door andere instanties, zoals bijvoorbeeld supportersverenigingen, gebruikt werden. Voor de volledigheid vind je hiernaast de vaakst opgemerkte onofficiële logo’s.