Mededeling Raad van Bestuur

Mededeling 31 maart, 2022

De raad van bestuur van RAFC heeft vandaag de bestaande code of conduct besproken. In deze code is het toezicht op de geldende gedragsregels binnen de club en de naleving van de basiswaarden van de club vastgelegd. Elke speler en medewerker kan vandaag terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Samen met onze externe preventiedienst zal dit principe uitgebreid worden waardoor elke speler en medewerker elke vorm van inbreuk tegen onze waarden – en dus ook grensoverschrijdend gedrag – kan melden in een veilige omgeving. De Raad van Bestuur gaf opdracht aan het management om dit concreet verder uit te werken en de code of conduct verder aan te scherpen.