ANTI-NAMAAK POLICY RAFC

1. INLEIDING

De club is - mede dankzij onze supporters - enorm gegroeid de laatste jaren: we hebben samen betere resultaten geboekt, de club duidelijker op de kaart gezet, en meer supporters dan ooit aangetrokken.

Helaas heeft deze groeiende populariteit ook een keerzijde: we zien meer en meer namaakproducten opduiken die al dan niet via het internet, in het bijzonder via sociale mediakanalen, aan onze supporters te koop worden aangeboden. Deze aanbieders trachten in veel gevallen op illegale wijze een eigen voordeel te halen uit de populariteit van onze club, wat we natuurlijk niet kunnen tolereren.

De verkoop van namaakproducten heeft verschillende nadelige gevolgen, waar dikwijls minder of niet bij wordt stilgestaan:

 • het betreft meestal producten van slechte kwaliteit (bvb. T-shirts of sjaals die niet wasbestendig zijn);
 • sommige van deze producten zijn zelfs schadelijk (bvb. kledij die huidirritatie veroorzaakt omdat verboden kleur- of bleekmiddelen werden gebruikt, stickers waarvan de lijm giftige solventen bevat, enz.);
 • de productieketen van namaakproducten wordt niet gecontroleerd: het is alom bekend dat namaakproducten dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden worden geproduceerd in lageloonlanden, buiten de controle van de lokale overheden om;
 • de winsten die worden gemaakt, worden in bepaalde gevallen zelfs aangewend om georganiseerde misdaad te financieren.

Om deze redenen is het vervaardigen, het te koop aanbieden, het verkopen, … van dergelijke namaakproducten strafbaar.

Ook voor onze club heeft de verkoop van namaakproducten nadelige gevolgen:

 • de inkomsten uit officiële merchandising dragen onder meer bij tot het verbeteren van onze jeugdwerking, de organisatie van sociale projecten, evenementen voor supporters, enz. Als deze inkomsten dalen, is het effect daarvan onmiddellijk en rechtstreeks voelbaar;
 • de club werd al enkele keren aangesproken door misnoegde supporters die namaakproducten van erbarmelijke kwaliteit hadden gekocht, maar die we spijtig genoeg niet konden tegemoetkomen. Wij kunnen immers enkel instaan voor de kwaliteit van authentieke producten, en niet van namaak;
 • de club is genoodzaakt tijd en middelen te spenderen aan het opsporen en verwijderen van namaakproducten, wat in bepaalde gevallen frustraties veroorzaakt bij de betrokken personen die misschien niet stilstaan bij het feit dat zij namaakproducten verkopen of bij dergelijke verkoop betrokken zijn.

Hoewel een namaakproduct inderdaad op het eerste zicht “goedkoper” mag lijken dan de authentieke merchandising van de club, veroorzaakt het zowel rechtstreeks als onrechtstreeks meer schade dan het ogenschijnlijke voordeel voor de verkoper en de koper. Royal Antwerp Football Club heeft bijgevolg dit anti-namaakbeleid opgesteld om haar supporters te beschermen tegen dergelijke praktijken, en geeft tevens aan welke acties zij onderneemt om namaak te bestrijden.

De club heeft reeds enige tijd, en in het bijzonder tijdens de laatste jaren, aanzienlijk geïnvesteerd in haar zogenaamde “intellectuele rechten”. Gelet op de uitstraling die onze club geniet, betreft het hier verschillende elementen die bijdragen tot het succes en het imago van de club. Zo werden de naam en de logo’s van de club zowel in België als voor het Europees grondgebied beschermd als merk, zorgen wij via de officiële clubkanalen voor de verspreiding van eigen foto’s en videobeelden, beschermen wij de portretrechten van onze spelers, enz.

2.1 Merken

Royal Antwerp Football Club beschikt over volgende merkregistraties:

Soort merk

Teken

Woordmerk

ANTWERP UNITED

Woordmerk

R. ANTWERP F.C.

Woordmerk

RAFC

Woordmerk

ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB

Woordmerk

THE GREAT OLD

Beeldmerk

Beeldmerk

Merken worden steeds ingeschreven voor bepaalde producten en/of diensten.

De club heeft bij deze inschrijvingen steeds rekening gehouden met het belang van de club en onze supporters, vermits wij een uitgebreide collectie aan officiële merchandising aan onze fans willen aanbieden. De exclusieve merkenrechten van RAFC zijn in het bijzonder geldig voor:

 • Juwelen en uurwerken;
 • Posters, stickers en drukwerken;
 • Vlaggen;
 • Kleding;
 • Sportartikelen;
 • Administratieve diensten en reclame;
 • Sportieve en culturele activiteiten; en
 • Horecadiensten.

Gesteund door de schitterende resultaten van onze club en door de supporters, zijn deze merken uitgegroeid tot “sterke” merken. Dit houdt in dat hun zogenaamde “beschermingsomvang” aanzienlijk ruimer is dan de producten en diensten die hierboven staan vermeld. Met andere woorden, ook indien iemand andere producten of diensten wil aanbieden onder één van bovenstaande merken (of een teken dat er dermate mee overeenstemt dat het verwarring kan veroorzaken), kan dit enkel wanneer de club daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat onze sponsors ook merkregistraties hebben bekomen (denk aan sponsors vermeld op de truitjes).

2.2 Auteursrechten

Ook de oude logo’s van Royal Antwerp Football Club, foto’s en videobeelden gemaakt in opdracht van de club, enz. behoren tot het patrimonium van de club, omdat zij bescherming genieten onder het auteursrecht. Zij kunnen dus enkel worden gebruikt nadat wij onze geldige toestemming hiervoor hebben gegeven.

Zo beschikt de club over de rechten op de volgende logo’s:

Daarnaast genieten onder meer ook de mascotte van de club, het Bosuiltje, de designs van de officiële uitrusting, enz. bescherming onder het auteursrecht.

2.3 Portretrechten

Royal Antwerp Football Club beschikt ook over de portretrechten van de spelers.

Dit houdt in dat merchandising waarop de afbeeldingen van onze spelers staan (vlaggen, kleding, posters,…) of social media posts die niet werden goedgekeurd door de club mogelijks de portretrechten van Royal Antwerp Football Club en de spelers schenden.

3. WELKE NAMAAKPRODUCTEN EN DOOR PIRATERIJ VERKREGEN PRODUCTEN WORDEN AANGEBODEN EN HOE TREDEN WE OP?

De laatste jaren zien we een enorme toename in de online verkoop van namaakproducten.

Deze aanbiedingen worden verspreid via sociale media (bvb. via supportersgroepen), maar ook via algemene (bvb. Amazon.com, eBay, …) en gespecialiseerde verkoopkanalen.

Deze kanalen worden door de club op regelmatige basis gemonitord met behulp van gespecialiseerde tools. Wanneer er namaakproducten worden geïdentificeerd, contacteren wij onmiddellijk deze verkoopkanalen met het verzoek om deze producten te verwijderen.

In zo goed als alle gevallen wordt aan dit verzoek gevolg gegeven.

Indien bepaalde producten echter systematisch door dezelfde organisaties of personen te koop worden aangeboden, contacteert de club deze personen met de vraag zich te onthouden van inbreuken op de rechten van RAFC.

Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, of bepaalde inbreukmakers hun activiteiten niet uit eigen beweging willen staken, zal de club gerechtelijke stappen ondernemen.

In de toekomst zullen wij ook de verkoop van namaakproducten voor het stadion nauwlettender opvolgen, en ook hier het nodige gevolg aan geven.

4. HOE KAN U HELPEN?

RAFC kan de strijd tegen namaak enkel met de hulp van haar supporters winnen. Indien u de club een warm hart toedraagt, koop en verkoop dan geen namaakproducten!

Contacteer de beheerders van online forums, Facebookgroepen of de club zelf (via info@rafc.be) indien u vermoedt dat er namaakproducten worden aangeboden. Wij garanderen alleszins dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden zullen overmaken.

5. ZELF EEN IDEE?

Heeft u een innovatief product of een nieuwe dienst dat niet in ons huidige aanbod zit? Contacteer ons gerust via info@rafc.be en wie weet kunnen we uw idee verder uitbouwen.