Tewerkstelling

Tewerkstelling

In samenwerking met De Vijver vzw, OLO-Rotonde vzw, Pegode vzw, Katrinahof Inclus en BO De Leerexpert krijgen 9 personen met autismespectrumstoornis of een licht verstandelijke beperking de kans om onder begeleiding enkele vaste momenten per week in ons stadion te komen werken.