Mededeling RAFC

Nieuws 3 mei, 2022

RAFC nam vandaag kennis van de berichtgeving van voetbalclub Ajax in verband met het interne onderzoeksrapport rond grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse club.

RAFC juicht toe dat Ajax concrete stappen wil zetten om een veilig werkklimaat voor al haar medewerkers te creƫren.

Zoals eerder bericht, hanteert RAFC al jaren een duidelijke code of conduct en past onze club een nultolerantie toe op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer. Het is onze opdracht de garantie op een positieve en veilige werkomgeving aan elke medewerker te bieden en erover te waken dat iedereen wangedrag intern of extern kan melden. In onze club is er geen plaats voor ongepaste opmerkingen of gedrag, van welke aard ook. Dat was in het verleden al zo en zal in de toekomst ook zo blijven.