RAFC steunt "Kom Uit Je Kop"-campagne van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Nieuws 30 april, 2022

Met een nieuwe campagne en website 'Kom Uit Je Kop' wil het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie aandacht vragen voor het taboe op psychische problemen en zelfdoding bij mannen. Bijna 3 op 4 zelfdodingen in Vlaanderen gebeurt door mannen. Het is in Vlaanderen de eerste doodsoorzaak bij mannen tussen 15 en 54 jaar. Naast de algemene risicofactoren hebben mannen een verhoogd risico door ondermeer heersende genderstereotypen en het taboe op hulp zoeken of spreken over psychische problemen en zelfmoordgedachten.

De campagne 'Kom Uit Je Kop' wil psychische problemen bij mannen uit de taboesfeer halen en wil mannen (en hun omgeving) aanmoedigen 'uit hun kop' te komen en hulp te zoeken op de manier die het best bij hen past. RAFC steunt deze campagne omdat ook wij de mentale gezondheid belangrijk vinden!

Kom meer te weten over deze campagne via www.komuitjekop.be