RAFC steunt "Kom Uit Je Kop"-campagne van Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Nieuws 4 mei, 2022

Niemand kan gedachten lezen.

Wist je dat bijna 3 op de 4 zelfdodingen in Vlaanderen gebeuren door mannen?

Het stereotype beeld dat je als man 'sterk moet zijn' helpt mannen niet vooruit. Ook zij hebben baat bij een betere bespreekbaarheid van stress en psychische problemen, en behoefte aan een meer ondersteunende omgeving. Met “Kom Uit Je Kop” wil Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) mannen en hun omgeving aanmoedigen om open te communiceren over mentale moeilijkheden en sneller de stap naar hulp te zetten.

Mannen moeten vaak omgaan met hoge verwachtingen op financieel, professioneel en relationeel vlak. Soms meten ze zich aan een soort ‘gouden succesideaal’ waardoor sociale tegenslagen zoals bijvoorbeeld een ontslag of een scheiding hun eigenwaarde en mentale gezondheid zwaar kan treffen. Voor sommige problemen waar mannen tegenaan lopen is er bovendien weinig aandacht, zoals bijvoorbeeld een lagere kans op hoederecht of het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit wordt maar weinig (h)erkend, waardoor mannen soms niet als slachtoffer gezien worden.

Omdat mannen vaak minder snel geneigd zijn om te praten over problemen of hulp te zoeken, kan men geïsoleerd geraken met zijn problemen. Toch sta je er ook als man niet alleen voor. Steun zoeken en bieden, maakt je sterker.

De campagne “Kom Uit Je Kop” van VLESP dient om psychische problemen bij mannen uit de taboesfeer te halen en mannen (en hun omgeving) aan te moedigen 'uit hun kop' te komen en hulp te zoeken op de manier die het best bij hen past.

Kom meer te weten over deze campagne via www.komuitjekop.be

RAFC steunt de organisatie van “Kom Uit Je Kop” en helpt hen deze campagne te verspreiden. ‘Mentaal welzijn’ is immers een onderwerp dat binnen het voetballandschap vaak gemeden wordt.

Vorig seizoen ondernam RAFC zelf een bewustmakingscampagne rond mentaal welzijn. Spandoeken en ledschermen kregen toen boodschappen als “wees er voor elkaar” en verwijzingen naar de zelfmoordlijn mee.