Missie en visie

Ons kernproduct is voetbalontwikkeling. Wij organiseren een ELITE-opleiding en willen zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers laten doorstromen naar het eerste elftal. Om dit mogelijk te maken hanteren wij een logisch stappenplan:

 • Rekening houdend met de cultuur van onze club (het RAFC-DNA) en de tendensen van het topvoetbal definiëren we leeftijdseigen spelersprofielen (som van eigenschappen en vaardigheden - vanaf U13 gekoppeld aan een elftalpositie) die we willen aantrekken om de kwaliteit van het aanwezige spelerspotentieel te verhogen.
 • Op basis van deze specifieke profielen sporen we spelers (talenten) op die in aanmerking komen om in te stromen in de RAFC Academy (rekrutering en scouting). Enkel spelers die door ons vooraf werden gerekruteerd en gescout (of indien van toepassing getest op de Bosuil) komen in aanmerking voor eventuele aanwerving. ‘Vrije’ instroom en aansluiting zijn dus niet mogelijk.
 • De (aangeworven) spelers worden (rekening houdend met hun eigenheid en binnen hun individueel genetisch potentieel) begeleid in hun zelfstandige ontwikkeling tot topsportatleten/voetballers. Vanzelfsprekend hechten wij ook belang aan het vinden van een goed evenwicht tussen voetballen, studeren en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Spelers worden niet alleen klaargestoomd voor het professionele voetbal maar ook voorbereid op een leven naast en/of na het (prof)voetbal. Immers, velen voelen zich geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Wie het niet ‘haalt’ moet ook op de reguliere arbeidsmarkt zijn talenten kunnen verzilveren en een plaatsje kunnen bemachtigen in onze samenleving.
 • Spelers die tijdens hun ontwikkelingsproces moeten afvloeien, worden begeleid in het vinden van een nieuwe club. Uiteindelijk willen wij erover waken dat elke speler zich verder kan ontwikkelen op dat niveau waar zijn talenten zich het best kunnen ontplooien en waar de speler de meeste spelvreugde/succeservaring kent én persoonlijke groei realiseert.

Geheel naar het beeld van de ‘RED’ willen wij spelers vormen die:

 • met initiatief (kunnen en mogen) voetballen en zich onderscheiden door hun lef en drang om op het veld te domineren.
 • opvallen door hun individuele eigenschappen en vaardigheden (talenten) die ze naarmate ze ouder worden functioneler leren aanwenden om hun positie binnen het team en het TEAM in zijn geheel te versterken.
 • opvallen door een groot zelfbewustzijn (zonder te neigen naar arrogantie), een grote zelfredzaamheid en het vermogen (de wil) om met anderen samen te werken/in relatie te gaan.
 • zich onderscheiden door een grote zelfdiscipline (kunnen zorgen voor jezelf, weten wat je moet doen en laten om te slagen) en ook goed omgaan (waarden en normen) met de ‘anderen’.
 • zich een onberispelijke levensstijl als topsporter aanmeten en beseffen dat naast voetballen ook en vooral studeren en het liefhebben van familie en vrienden belangrijk zijn.

Omdat wij onze sociale rol niet willen verwaarlozen, hechten wij bovendien veel belang aan de maatschappelijke ontwikkeling van spelers en de club. We streven naar een goede samenwerking met de lokale overheden, de scholen, de (regionale) clubs en andere partners van RAFC.

Individuele begeleiding en ontwikkeling

Lifestyle ontwikkeling

Om je (voetbal)talent te ontwikkelen en uit te groeien tot een topsportatleet/topvoetballer moeten spelers al van jongs af leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen. Het zich aanmeten van een gezonde en evenwichtige levensstijl als topsporter is een voorwaarde om een ‘leven lang’ op (top)niveau te kunnen sporten.

Spelers en ouders (zij zijn belangrijke partners in dit verhaal) worden onder meer gebrieft over voeding, rust en mentale relaxatie. Dat gebeurt aan spelers tijdens TEAM-infosessies en individuele gesprekken, aan ouders tijdens ouderinfoavonden (Training Voor Ouders).

Blessurebehandeling en herstelbegeleiding

Spelers die geblesseerd zijn en dus ‘niet fit (genoeg)’ zijn om zonder restricties deel te nemen aan trainingen of wedstrijden werken op de Bosuil onder actieve begeleiding van kinesisten en physical coaches (die elke trainingsdag permanentie verzorgen in de RAFC Academy) een individueel revalidatietraject af. Spelers worden niet alleen fitter, ze blijven het ook langer en herstellen sneller wanneer ze het niet zijn.

Zorg- en studiebegeleiding

Om spelers te helpen bij het creëren van een goed evenwicht tussen studeren en voetballen voorzien wij studiebegeleiding en -coaching vanaf de instap in het middelbaar onderwijs (U13). Studiebegeleiders en -coaches verzorgen structureel contact met de scholen, volgen de (attitude)rapporten van de spelers op en begeleiden spelers indien nodig bij het opmaken van een studieplan (carrière). Wij voorzien ook huiswerkbegeleiding en -coaching op alle trainingsdagen.

Studeren en voetballen op topniveau

Anders dan in het echte profvoetbal zijn jeugdspelers overdag niet beschikbaar omdat ze nog school lopen. De samenwerking met de Topsportschool Wilrijk (én internaat Da Vinci in Edegem voor zij die daar willen verblijven) biedt de RAFC Academy de mogelijkheid om naast de gebruikelijke avondtrainingen ook overdag (tijdens de schooluren) met spelers aan de slag te gaan en/of voor hen (individuele) trainingen te organiseren. Spelers kunnen er het volledige middelbare onderwijs volgen en worden zo beter voorbereid op het profvoetbal. De samenwerking met de Topsportschool ziet er als volgt uit:

 • Spelers in de eerste graad van het middelbaar onderwijs trainen in de Topsportschool op dinsdag- en donderdagvoormiddag, telkens 90 minuten, onder begeleiding van RAFC-jeugdtrainers. Zij trainen dus wekelijks 2x extra (aanvullend op de TEAM-avondwerking op de Bosuil).
 • Spelers in de tweede graad trainen in de Topsportschool op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag, telkens 90 minuten, onder begeleiding van RAFC-topsporttrainers. Zij trainen dus wekelijks 4x extra (aanvullend op de TEAM-avondwerking op de Bosuil).
 • Spelers in de derde graad trainen eveneens in de Topsportschool op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag, telkens 90 minuten, onder begeleiding van RAFC-topsporttrainers. Zij trainen dus wekelijks 4x extra (aanvullend op de late namiddag TEAM-werking op de Bosuil). Sommigen onder hen worden (geleidelijk) geïntegreerd in de voltijdse U23-werking op de Bosuil of zelfs in de werking van het A-Team.

Om dit alles mogelijk te maken werkt RAFC niet enkel samen met de Topsportschool en het internaat maar doet het ook een beroep op voltijdse RAFC-jeugd en topsporttrainers, studiecoaches en huiswerkbegeleiders, zorgcoaches en chauffeurs.

Leren winnen

Het ‘leren’ winnen van wedstrijden is een onderdeel van het ontwikkelingsproces van elke speler op zich. Winnen is echter vooral een mentale vaardigheid, je kan er dus door training ‘beter’ in worden. Om die reden stimuleren trainers de spelers in de RAFC Academy om tijdens de week (op training) steeds het beste van zichzelf te geven om individueel en samen te winnen van de anderen. Dat doen we door in al onze trainingsvormen een individueel en/of collectief win-moment aan te bieden. Oefenvormen zijn dus nooit vrijblijvend, spelers worden aangemoedigd om te ‘willen’ winnen en zo te ‘leren’ winnen.

Ook tijdens wedstrijden en (internationale/buitenlandse) toernooien willen we spelers aanmoedigen en helpen te winnen. Dat doen we echter altijd op een positieve wijze, met respect voor elkaar, de anderen én onze speelfilosofie. Ook ouders moeten van deze aanpak doordrongen zijn. Ook aan de zijlijn willen we ons onderscheiden door positief en beheerst gedrag. Daar wordt zeer streng op toegekeken!

Conclusie: winnen mag, positief voetbal brengen moet!

Intern reglement

Omdat een samenlevingsvorm niet functioneert zonder afspraken en regels stellen wij de volgende documenten op:

 • Voor ouders, trainers, medewerkers en overige partners (van de speler) een intern reglement en de toelating tot publicatie van foto’s en beelden
 • Voor spelers een leeftijdseigen teamafsprakencharter
 • Voor spelers vanaf U16 een antidoping charter

Bij aanvang van het voetbalseizoen worden deze ter kennisgeving aangeboden en door alle betrokkenen ter goedkeuring ondertekend. Ondertekening duidt op het aanvaarden van onze aanpak en vormt de basis voor een goede samenwerking. Wij vinden immers dat iedereen bij ons een fijne tijd verdient!